Openingstijden & Dagindeling

maandagmorgen | dinsdagmorgen | donderdagmorgen | vrijdagmorgen

Brengen: van 8:30 uur - 8:45 uur
Halen: van 11:30 uur - 11:45 uur

maandagmiddag | donderdagmiddag

Brengen: vanaf 13:00 uur
Halen: van 15:45 uur - 16:00 uur

Ochtendindeling

Tussen 8:30 uur en 8:45 uur komen de kinderen binnen en doen een puzzeltje of spelletje met hun ouder/verzorger totdat de peuter zich op zijn/haar gemak voelt. Het dagdeel is grotendeels gevuld met vrij spelen. Daarnaast gaan we tekenen, knutselen en verven, passend bij het thema waar we het over hebben. De kinderen zijn bezig met het materiaal te leren kennen. Creativiteit, zelfstandigheid, motorische vaardigheden, plezier en taalontwikkeling zullen aandacht krijgen.

De peuterschool werkt vijf keer per jaar aan het VVE- project van UK en PUK. We werken met onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de peuters passen. Om ongeveer tien uur gaan we fruit eten. Daarna wordt er opgeruimd en naar het toilet gegaan en eventueel luiers nagekeken. Om 10.30 uur gaan we in de kring liedjes zingen luisteren naar een verhaal en drinken we limonade. Als het weer het toe laat gaan we altijd buitenspelen. Tussen 11.30 en 11.45 worden de kinderen weer opgehaald door hun ouder/verzorger.

Middagindeling

Het middagprogramma ziet er hetzelfde uit als het ochtendprogramma, alleen wordt er van de oudste peuters meer verwacht dan van de jongste peuters. Bijvoorbeeld bij het knutselen wordt er meer op pengreep, hanteren van schaar, gebruik prikpen, lijm op plakker i.p.v. papier e.d. gelet en andere technieken gebruikt. We gaan dieper op de thema's in, vragen door, stimuleren de kinderen meer om zelf tot oplossingen te komen, werken meer aan zelfredzaamheid. De kinderen worden door het spelen met andere driejarigen ook meer uitgedaagd tot samenspel (was naast elkaar) en rollenspel. In de kring duren de kringactiviteiten langer, wordt er dieper op de onderwerpen ingegaan en "moeilijker" boeken uitgekozen.


Vakanties

Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018   Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019   Meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Paas maandag 22 april 2019   Pinkstermaandag 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019