Uk en Puk

UK EN PUK In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de leidsters, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind? Puk is een pop en het speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor de peuterschool. Het doel is om de kinderen tussen twee en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema's. De thema's zijn zo gekozen dat ze dichtbij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw "uk" centraal in elke activiteit.